Velkommen til Forum Teater d'Batter

Forumteater er et alternativ til den traditionelle kommunikationsform med og om unge, der står foran store udfordringer eller problemer i deres liv. Det kan udfordre de unges tænkemåde, få dem til at reflektere over deres problemer og nå frem til alternative løsninger. Via konkret afprøvning kan de desuden mærke efter med både krop og sjæl om løsningsforslaget virker for dem.

Hvis I vil vide mere om Forum Teater d'Batter, eller I har fået lyst til at booke os til at komme ud og lave forumteater, kan du/I kontakte os på tlf.: 26 23 85 69

Pris efter aftale. Afhængigt af antallet af skuespillere og projektets varighed.